Wetenschap Reconnective Healing

Het verhaal achter The Reconnecion® en Reconnective Healing® en wat de wetenschap hierover verteld.

Dr. Eric Pearl had al 12 jaar een zeer succesvolle chiropraktijk in Los Angeles als hij na een bizarre ontmoeting met een zigeunerin op het strand wordt overgehaald om een behandeling bij haar te ondergaan. Vanaf dat moment, in 1993, rapporteren zijn clienten miraculeuze genezingen. De geboorte van Reconnective Healing is dan een feit. Zie foto boven van Dr. Eric Pearl.

 

Reconnective Healing® is vaak een levensveranderende ervaring die gebruik® maakt van nieuwe frequenties die heling toestaat op alle niveaus. Uit divers wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat Reconnective Healing® effectiever is dan alle andere energetische healingmethoden die we tot op heden kennen. Er is wereldwijd veel belangstelling van wetenschappers, de beste artsen, ziekenhuizen en universiteiten voor The Reconnection.

 

Inmiddels hebben 70.000 mensen in meer dan 70 landen de opleiding van Dr Pearl gevolgd. Zijn boek ‘De Reconnectie; heel anderen, heel jezelf’ verschijnt binnenkort in de dertigste taal en is een bestseller in Nederland.

 

‘Iedereen kan hiervan profiteren’

WETENSCHAPPELIJKE BEVINDINGEN

  • Onderzoek van The University of Arizona (USA) heeft aangetoond dat de hersengolven van diegene die Reconnective healing ondergaat significant veranderen. Er worden hersenfrequenties bereikt in wakkere toestand die normaal alleen tijdens de slaap of in diepe meditatie bereikt worden. Ook worden er patronen gezien zoals in de rem-slaap, de staat waarin wij dromen en dingen verwerken.
  • Prof. Friz Albert Popp, een Duitse professor die veel onderscheidingen heeft gekregen voor zijn werk , deed ook onderzoek naar Reconnective Healing. Zijn ontdekkingen op het gebied van biofotonen zijn fascinerend. Biofotonen zijn hele kleine bundeltjes van licht en informatie die ieder levend organisme uitstraalt. De zogenoemde emissie van biofotonen uit de handen van een Reconnective healer die aan het werk is neemt significant toe. De onder wetenschappers aanvaardde stelling is dat hoe meer biofotonen we uitstralen hoe beter onze gezondheid is. Dit wordt ondersteund door het gegeven dat een blad wat van een boom valt langzaam zijn biofotonen los laat totdat het geen biofotoen meer heeft en in onze ogen is overleden. Experimenten met planten laten zien dat door Reconnective healing toe te passen, de emissie van licht veel langer aanhoudt.
  • Dr. Konstantine Korotkov (Biofield Research World) publiceerde veel ‘medical papers’. Deze Russische wetenschapper schreef vervolgens een boek over zijn onderzoeken naar Reconnective healing. Hij deed dermate veel en grondige onderzoeken dat hij een boek publiceerde met de titel; Sience Confirms Reconnective Healing. Dr. Korotkov toonde aan dat de fysieke effecten van Reconnective healing significant zijn, zowel direct na de interactie als tien dagen daarna.
  • PhD William Tiller, Stanford University department of Materials Sience, ontwikkelde meetapparatuur waarmee subtiele energie gemeten kan worden. Hij deed experimenten met ervaren meditatoren en kon meten dat groepen die zich op een bepaalde intentie richtten daarmee effecten teweeg kunnen brengen. Deze resultaten worden op begrijpelijke manier uitgelegd in Lynne McTaggart’s boek; Het Intentie-Experiment.  De bevindingen van William Tiller over de veranderingen die plaatsvinden in ruimtes waar Reconnective healing plaatsvindt zijn opzienbarend. Tiller herhaalde zijn experimenten op verschillende lokaties om zeker van de uitslagen te zijn. De wetenschappelijke termen zijn slechts door enkelen te begrijpen. Daarom heeft Tiller de uitslagen vertaald naar veranderingen in tempeatuur, een begrijplijke meeteenheid. In een ruimte waar Reconective Healing onderwezen wordt (bij een seminar) vindt er een verandering plaats in de subtiele energie die gelijk is aan een temperatuur toename van 300 graden. Zeer significant.

MEER INFORMATIE


Science Confirms Reconnective Healing
This book describes results of different experiments and clinical trials exploring the effects of Reconnective Healing. Experiments during three years demonstrated that sessions of Reconnective Healing had statistically significant positive influence on the functional state, humoral activity, physical condition and reaction to loading for the group of people both immediately and in 10 days after the influence. This signifies long-lasting effect of Reconnective Healing and its significance for people’s health and well-being. Reconnective Healing does not invoke a relaxation response in the person, but decreases both sympathetic and parasympathetic stimulation of the autonomic nervous system, as observed when a person is in a state of emotional detachment, inner quiet and heightened awareness of the flow of subtle energy. These physiological responses are compatible with the Reconnective Healing principle of sensing and kinesthetically interacting with energy fields, as well as passively allowing the energy to flow through the body. One special effect of Reconnective Healing is structurization of Space in the auditorium, which affects all people present.

Science and The Reconnection is een document met meerdere wetenschappelijke studies en de bevindingen daaruit.

science_and_the_reconnection

Document met samenvattingen

wetenschap

 

Doug De Vito wetenschapper

Toen bleek dat ook in hem een healer schuil ging, verdween de scepsis van wetenschapper Doug De Vito als sneeuw voor de zon. Sindsdien tracht hij de schijnbare kloof tussen spiritualiteit en wetenschap te dichten.

 

Het kostte dr. Eric Pearl, de godfather van Reconnective Healing®, behoorlijk wat overredingskracht om chemisch ingenieur Doug De Vito bij hun eerste ontmoeting te overtuigen om naar een seminar over Reconnective Healing te komen. Maar De Vito, die de dag daarvoor ontslagen was, had slechts zijn scepsis te verliezen. En na het seminar was hij definitief om.

 

Healer in 2 dagen

In 2004 raakte De Vito betrokken bij een serie onderzoeksprogramma´s rond Reconnective Healing. De Vito: “Sindsdien onderzoeken we onder meer met de Universiteit van Arizona, met emeritus hoogleraar William Tiller van de Stanford Universiteit en met professor Konstantin Korotkov uit Rusland de werking van Reconnective Healing. We kijken waardoor het zo´n krachtige manier van helen is en wat er gebeurt met de practitioners. We hebben geconstateerd dat de zalen waarin de seminars gehouden worden energetisch super geladen zijn. Zodoende worden de mensen die in zo’n zaal zitten in twee dagen tijd een healer.”

 

 

 

Een wens geconcretiseerd

Wat tot voor kort nog een wens leek, de kloof tussen spiritualiteit en wetenschap dichten, is nu geconcretiseerd. De Vito: “Kijk, de mensen in de seminars wisten natuurlijk allang dat Reconnective Healing werkt, evenals hun klanten. Maar je kunt je voorstellen dat wij enorm blij zijn dat de wetenschap de huidige ontwikkelingen onderschrijft.”

 

Doel

Maar wat is het doel van dat alles? “Eric Pearl en ik zeggen hetzelfde: we willen dat iedereen op deze planeet profiteert van Reconnective Healing. We willen het naar ieder mens, elk dier en elke plant brengen, want iedereen en alles kan van dit werk profiteren”.

 

Bonus

De Vito, tevens auteur van The Upgrade – Fulfilling the Promise of Human Potential: “Ik ben er door onderzoek achter gekomen, dat hoe meer je dit werk met anderen deelt, hoe meer jij jezelf helpt. Zeshonderd ervaren practitioners, die een vragenlijst over Reconnective Healing invulden, zeggen dat ze fysieke en emotionele vooruitgang ervaren, dat hun levenspad duidelijker is geworden en dat ze versnellingen ondervinden, synchroniciteit en een toegenomen gewaarzijn. Allemaal als gevolg van het werk dat ze met anderen doen!”

 

Onderzoek

De Vito legt uit dat bij Reconnective Healing de inkomende energie naar het DNA/RNA gaat en ons op die manier heelt. De vraag is natuurlijk of de wetenschap dat al kan meten c.q. bevestigen. “Daar zijn we mee begonnen. Sinds 2004-2005 is er onderzoek dat het effect op DNA aantoont. We hebben onder meer studies gedaan met de Universiteit van Arizona waarin we de invloed van de frequenties op het DNA meten. We vonden dat Reconnective Healing direct het vermogen van het DNA beïnvloedt om te herstellen. Nog interessanter was dat tijdens het herstel ook enkele originele defecten van de genen gecorrigeerd werden. Een bonus.”

 

Dramatische verandering

De Vito vertelt over fysiologisch onderzoek dat gedaan is bij mensen met behulp van EEG´s en ECG´s tijdens Reconnective Healing. Er blijkt sprake van een dramatische verandering in de hersenen. “Boom”, zegt De Vito terwijl hij met zijn vingers klikt. “Zodra de frequentie zijn interactie start, verandert ook de hartslag van de practitioner, zijn bloeddruk verandert en meer soortgelijke fysieke reacties. Het lichaam reageert dus als het in contact komt met de frequentie van heling. En waarschijnlijk is dat wat de heling faciliteert. Tot zover gaat onze kennis momenteel. We weten nog niet waarom het lichaam dit herkent, alleen dát het wordt herkent. Er is nog steeds een kloof tussen: oké, er is een fysieke reactie, maar waarom creéert dat heling? Dat weten we nog niet”.

 

 

 

Niet alles verklaarbaar

De wetenschap kan dus nog niet alles verklaren. Kun je daar een voorbeeld van geven? “Zeker. Vorig jaar was ik in Rusland bij professor Korotkov op bezoek en deden we onderzoek bij een Olympische atleet. De man had net zijn been gebroken voordat we met het onderzoek begonnen. Eric Pearl en ik leerden de doktoren, en ook deze atleet, hoe ze de frequenties konden gebruiken en wat voor effect dat heeft op sportprestaties. De tweede dag sprong de atleet van de massagebank en begon hij rond te lopen, zonder krukken. Röntgenfoto´s toonden later aan dat de ernstige breuk, die normaliter in twaalf weken zou zijn geheeld, in een week genezen was.”

 

 

Volgende stap

De Vito maakt duidelijk dat de introductie van Reconnective Healing binnen de topsport en andere onderdelen van het maatschappelijke leven de volgende stap is. Maar Reconnective Healing draait niet alleen om het helen van fysieke klachten. “Als dát gebeurt, is dat natuurlijk fantastisch, maar het gaat vooral om de verbeteringen die je ervaart in het dagelijkse leven, ook op mentaal en creatief vlak. En zijn heel veel mensen, die nadat ze in aanraking zijn gekomen met Reconnective Healing, hun schrijftalent ontdekken of bijvoorbeeld gaan schilderen. Ik hoor reacties als: ‘Ik ervaar ineens een bubbelende bron van creativiteit’. Dat is wat Reconnective Healing doet: het brengt je in een flow.”

 

 

Bestemming onbekend

Waar eindig dit allemaal? “Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat ik ooit aan dit avontuur als een scepticus ben begonnen. Ik was tenslotte wetenschapper en ze hebben me echt naar het seminar moeten slepen. Het enige wat ik kon denken was: dit is een complete tijdsverspilling. Inmiddels ben ik totaal omgezwaaid en bestudeer ik het werk op alle verschillende niveaus. Ik weet eerlijk niet waar het eindigt.” Maar dat hij op zijn lauweren gaat rusten is onwaarschijnlijk. “Met wetenschappelijke passie zal ik Reconnective Healing blijven toetsen. Want op dat snijvlak liggen wat mij betreft de antwoorden en oplossingen te wachten.”

 

Wetenschap ontdekt Reconnective Healing

Reconnective Healing werd in 1993 door dr. Eric Pearl ontdekt toen hij in Melrose Place, Los Angeles, een florerende praktijk als chiropractor had. Sindsdien zijn wereldwijd meer dan 70.000 mensen tot practitioner opgeleid en zwelt de belangstelling aan voor de opzienbarende genezingen bij doktoren, wetenschappers, ziekenhuizen en universiteiten, zoals het Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedars-Sinai Medical Center, University of Miami Medial School en de University of Arizona.